دین امبروز گفت : روح آندر د جایانت که نمیاد. اما بجاش بیگ شو برگشت!!! ...

مارک هنری و بیگ شو دو دوست قدیمی که می تونن قهرمان تگ تیم بشن اما نه تا وقتی که شیلد قهرمانه

http://s1.picofile.com/file/7892602575/1170706_585145384861344_344468326_n.jpg